Tjenester - tynning, sluttavvirkning og utkjøring av tømmer

Trå og Velken Skogsdrift tilbyr skogshogst for skogeiere. Vi er godkjent som A-entreprenør i Vestskog BA, og får mange jobber fra herfra. Vestskog BA er mellomleddet mellom industrien og skogeier, og omsetter tømmeret.

Hogst av skog i Hordaland

Ved hjelp av en oppdatert maskinpark kan får vi utført de fleste oppdrag på en god og effektiv måte. Med våre hogstmaskiner og lassbærere sørger vi for en sikker skogsdrift der vi følger de standarder som er satt av Vestskog. Dette sikrer deg som kunde og oss at arbeidet blir gjort forskriftsmessig, samt at naturen blir ivaretatt.

Les mer om hogst av skog eller vår moderne maskinpark.

Transporterer tømmer til industri

Når tømmeret er hogget, sender vi noe av tømmeret til industrien. Dette er blant annet industri innenfor sagbruk og papirindustrien. Vi tar gjerne på oss hele prosjektet, fra hogst til transport.

Les mer om transport eller industri.

Fremtidsrettet bedrift

Vi er en bedrift som hele tiden sørger for oppdatert utstyr og korrekt besittelse av kompetanse. Flere av våre ansatte har flere tiår med erfaring. Vi sørger også hele tiden for å ha HMS i første rekken i alt vi gjør. Dette sikrer en god og sikker arbeidsplass etter gjeldende regler.


Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester.