Trå og Velken Skogsdrift AS

Trå og Velken Skogsdrift AS ble opprettet i 2007 av Håvard Trå og Lars Velken, som i dag også er eiere av firmaet. Lars Velken er daglig leder, og har til sammen 4 medansatte. Trå og Velken Skogsdrift tilbyr sluttavverning av skog med hogstmaskin, lassbærer og gravemaskin. Vi holder til i Granvin, og tar på oss oppdrag for skogeiere, kommuner og stat som underentreprenør i Granvin, Voss, Kvam, Ulvik og Ullensvang. Er jobben riktig, kan vi gå noe utover dette etter nærmere avtale.


Vi er godkjent som A-entreprenør i Vestskog BA, noe som innebærer at vi tilfredsstiller krav om måten vi hogger på og at vi følger standarder for bærekraftig skogbruk. Vi har jobbet med skogsmaskiner siden 2004, men har erfaring fra skogsdrift tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.


Tilsette hjå Trå & Velken Skogsdrift AS :

 • Lars Velken, dagleg leiar.
 • Håvard Trå, medeigar og mekanikar.
 • Øystein Alexander Såkvitne
 • Endre Velken.
 • Siri Farbu Aune.
 • Morten Horvik.
 • Øystein Såkvitne.

Vi har moderne maskiner til å utføre skogsdrift etter gjeldende lover og regler. Maskinparken vår består av:

 • 2 Hogstmaskiner
 • 3 Lassbærar
 • 2 Gravemaskiner
 • 1 Lastebil for transport av maskiner